Skörda Regnvatten

Klimatprojektet - Skörda Regnvatten

Skörda Regnvatten

till nytta och nöje i trädgården

 

Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Hur länge kan vi använda dricksvatten för våra toaletter dvs hur länge kan vi slösa med dricksvatten?

 

Frågan gäller en av de viktigaste miljöfrågorna till följd av förväntade klimatförändringar.

Det vi kommer att behöva anpassa oss till i Sverige och Skåne är högre temperatur och mer intensiv nederbörd jämfört med i dag. Vi behöver vara beredda på torrperioder med bevattningsrestriktioner samt hantera stora mängder regn på kort tid. Det är inte bara klimatförändringarna som orsakar brist på säkert dricksvatten utan även det ökade behovet i hushåll och industri.

Många är överens om att vattenbristen kommer att ha den enskilt största påverkan på trädgården framöver. Det är främst den ojämna fördelningen av nederbörden över året som får konsekvenser t.ex. kan vi räkna med bevattningsförbud under nederbördsfattiga perioder. Stora mängder regn på kort tid får också konsekvenser som t.ex. avrinning, erosion och påfrestningar på dräneringssystemen samtidigt som trädgården går miste om vattnet.

 

Projektet har genomförts i flera steg. Föreningen har tillsammans med SV anordnat två välbesökta seminarier samt byggt upp en nyskapande utställning på Svabesholms Kungsgård, Kivik. Ett seminarium handlade om vattenfrågan i ett globalt perspektiv med Elisabeth Mühlhäuser, humanekolog, Lunds universitet, ett annat om de etiska och moraliska frågorna (''spelar det någon roll om jag bryr mig'') med Bertil Torekull, Brantevik, som föreläsare.

 

Utställningen har visat hur man konkret, lustfyllt och estetiskt gör sin trädgård mindre beroende av kommunalt renat vatten. Den visar hur man skördar, lagrar, sprider och använder sig av regnvatten samt på hur man gör sin trädgård mindre törstig, dvs väljer växter, sol och vindskydd m.m. i syfte att minska vattenberoendet. Allt i en inspirerande trädgårdsmiljö för stora och små.

 

Det stora intresset har inneburit att föreningen fått genomföra en visningsträdgård på temat Skörda Regnvatten på Sofieros Stora Trädgårdsfest i Helsingborg. Också denna utställning fick ett stort antal besökare och väckte uppmärksammhet som ett av huvudarrangemangen.

 

 Till grund för vårt projekt ligger en förstudie, som stöddes av Sparbanken syds utvecklingsfond, där våra källor varit EU:s klimatförändrings och energipolitik samt forskningsresultat presenterade bl.a. i (SMHI- Sveriges klimat i framtiden).

 

Vi genomför projektet Skörda Regnvatten med stöd av landsbyggdsutvecklingsprogrammet Leader.

 

Arbetet har gått in i en ny fas genom ett unikt samarbete mellan TSL , Tomelilla kommun och Österlens folkhögskola. En ny utställning byggdes 2013 på folkhögskolans campus. Den invigdes under ett seminarium 26 sertember 2013

 

18 februari 2014 tilldelar Naturskyddsföreningen och Tomelillakommun 'Projektet Skörda Regnvatten' Naturskyddspriset för 2013.

 

Copyright © All Rights Reserved